Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 400 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde.

30. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

31. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

17. november

Mental Helse Møre og Romsdal

20. november

24. november

Mental Helse Møre og Romsdal

Styret

Leder:
Stig Ålgårdstad
+47 911 900 94

Irene Sundholm
Nestleder

Anna Margrethe Drægebø Moe
Styremedlem/ Studieleder

Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Nils-Inge Holm
Styremedlem

Bjørnar Lien
1. varamedlem

Borghild Reenskaug
2. varamedlem

Tonny Frøyen
3. varamedlem

Kontakt

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3
6415 Molde

Tlf.: 71 24 10 60
E-post: mor@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Åshild Sivertsen
Jobb: 902 46 038

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.:
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
976 86 279
Epost: soh@mentalhelse.no

Filer

29.9. nr.3
30. sep 2021 Møre og Romsdal

Fag og forskningsdag på Høgskolen i Molde

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter.

Styretseminar 1
20. sep 2021 Møre og Romsdal

Inspirerende styreseminar

For å bli bedre kjent med hverandre i styret innkalles styremedlemmer og varamedlemmer til et styreseminar så tidlig som mulig etter årsmøtet.

Sommer 2021
8. jul 2021 Møre og Romsdal

God sommer

Ønsker alle våre medlemmer i
Mental Helse Møre og Romsdal
en riktig god sommer.

Fadder
28. jun 2021 Møre og Romsdal

Fadderfordeling 2021

Fordeling av fadderne ble bestemt på første styremøte etter årsmøte.
En legger opp til at nyvalgte styremedlemmer får erfaring i fylkesstyret før de blir faddere.

Regionrådet
20. apr 2021 Møre og Romsdal

Første regionrådsmøtet i år

Av kjende grunnar vart møtet halde på Teams, og det vart unnagjort på kort tid.

Studiearbeidet
4. apr 2021 Møre og Romsdal

Studiearbeidet siste tiårsperioden

Mental Helse legg vekt på studiearbeid. I tillegg til at studiearbeidet gjev læring, er kjekt, sosialt og skaper nettverk, vert tillitsvalde tryggare i rolla si og organisasjonen vert driven meir effektivt.

Alexandra
18. mar 2021 Møre og Romsdal

Årsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøte 2021.
Dokumenter for årsmøte er vedlagt.

På teams
6. mar 2021 Møre og Romsdal

Det siste og det første på 5. mars

For Anna Margrethe var dette leiarmøtet det siste medan det for Irene var det første.

Fellesskap
13. feb 2021 Møre og Romsdal

Årets tema for Verdensdagen er Livet under og etter pandemien

Verdensdagen for psykisk helse ønsker i år å belyse kor verdifulle vi menneske er for kvarandre.

Valkomiteen
11. feb 2021 Møre og Romsdal

Viktig arbeid

Valkomiteen er i gang med det viktige arbeidet å finne dei rette personane til å sitte i fylkesstyret og leie fylkeslaget og utføre oppgåvene årsmøtet gjev dei.
Årsmøte
3. feb 2021 Møre og Romsdal

Tid for årsmøte i lokallaga

Januar/februar er ei ekstra hektisk tid for lokallaga med skriving av årsmelding, ferdigstilling av rekneskap, utarbeiding av ny handlingsplan og budsjett for behandling i årsmøtet.

Julen 2020
17. des 2020 Møre og Romsdal

Julehilsen 2020

Ønsker alle ei God Jul og et Godt Nyttår.