Mental Helse Møre og Romsdal

Mental Helse Møre og Romsdal ble stiftet i 1982, og fylkeslaget har ca 400 medlemmer fordelt på 21 lokallag. Fylkeslaget holder til i fine og lyse lokaler i Strandgata 3 sentralt i Molde.

14. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

16. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

17. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

18. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

21. oktober

Mental Helse Møre og Romsdal

Styret

Leder/studieleder:
Anna Margrethe Drægebø Moe
+47 911 900 94

Irene Sundholm
Nestleder

Per Gimnes
Styremedlem

Oddrun Beyer Holm
Styremedlem

Nils-Inge Holm
Styremedlem

Charlotte Andreassen
1. varamedlem

Borghild Reenskaug
2. varamedlem

Tonny Frøyen
3. varamedlem

Kontakt

Mental Helse Møre og Romsdal
Strandgata 3
6415 Molde

Tlf.: 71 24 10 60
E-post: mor@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Åshild Sivertsen
Jobb: 902 46 038

Org.nr.:
975 492 923
Kontonr.:
9651 25 16111

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
976 86 279
Epost: soh@mentalhelse.no

Filer

Det nye styret med varamedlemmer.
8. sep 2020 Møre og Romsdal

Fylkesårsmøte i Mental Helse Møre og Romsdal vel i hamn

Det møtte 43 deltakarar frå åtte lokallag på vårt 38. ordinære årsmøte. Av desse var det 28 delegatar og 15 såkalla «øvrige medlemmer» eller observatørar.

Alexandraparken
10. aug 2020 Møre og Romsdal

Utsatt årsmøte Mental Helse Møre og Romsdal

Årsmøte lørdag 5.september kl.13.00 Scandic Alexandra Molde

Ferie
6. jul 2020 Møre og Romsdal

God sommar til deg!

Fylkeskontoret er stengt i juli på grunn av ferieavvikling, og fylkesstyret har møtefri i juli. Etter ferien er kontoret ope att måndag 3. august.

Kjøkkenpraten
16. mai 2020 Møre og Romsdal

Gratulerer Mental Helse Sykkylven som vinnar i digital aktivitet

27. mars utlyste Mental Helse ein konkurranse der tre av dei beste digitale tiltaka/aktivitetane ville få ein pengepremie på 8.000 kroner. MH Sykkylven var ein av dei tre vinnarane som vart kåra av ein samrøystes jury. Vi gratulerer!

En utstrakt hånd
19. mar 2020 Møre og Romsdal

Årsmøte Mental Helse Møre og Romsdal

Utsatt årsmøte 18.april.

Alexandraparken
4. mar 2020 Møre og Romsdal

Årsmøte Mental Helse Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøte lørdag 18.april kl.13.00 på Scandic Alexandra i Molde

3546 20200216214106211244
16. feb 2020 Møre og Romsdal

MH Ålesund og MH Molde med stor auke i medlemstalet

To av lokallaga våre hadde fin auke i medlemstalet i 2019. Lokallaget i Molde fekk flest nye medlemmer, 16, som utgjer ein auke på 38 %. Ålesund sin vekst var på 82 % med 14 nye medlemmer.

Eldre
5. feb 2020 Møre og Romsdal

Svik mot ei sårbar gruppe

Helse Møre og Romsdal foreslo å legge ned alderspsykiatrisk sengepost ved Ålesund sjukehus. Frå fylkeslaget vart nedanståande lesarinnlegg sendt til Sunnmørsposten. Det kom på avisa si nettsida måndag.

Årsmøte
24. jan 2020 Møre og Romsdal

Tid for årsmøte i lokallaga

Januar/februar er ei ekstra hektisk tid for lokallaga med skriving av årsmelding, ferdigstilling av rekneskap, utarbeiding av forslag til handlingsplan og budsjett som skal behandlast i årsmøtet.

Roll-up
8. jan 2020 Møre og Romsdal

Mental Helse Sykkylven og Mental Helse Stordal fekk ein roll-up kvar

Som kjent laga Mental Helse ein digital julekalender på Facebook. Målet var å verve fleire medlemmer.

Logo
23. des 2019 Møre og Romsdal

Tusen takk til Optimar for julegåva

Denne jula mottok Mental Helse Møre og Romsdal ei svært generøs julegåve frå bedrifta Optimar AS.

Regionrådet
9. des 2019 Møre og Romsdal

Godt regionrådsmøte i dei fem nordlegaste fylka

Rådet består av leiarane og nestleiarane i fylkeslaga i helseregionane Nord og Midt-Noreg. Dersom nokon av dei faste får forfall, møter eit styremedlem. Møtet vart halde i månadsskiftet november/desember på Gardermoen.