2. jul

2021
Mental Helse Søndre Salten

Sommerferie på Knutepunktet

2. juli 9. august Ørnes

Knutepunktet tar ferie

Mental Helse Søndre Salten

Leder: Petra Brattøy
Postadresse:
Tlf: 917 68 813
E-post: gimero@mentalhelse.no
Kontonr.: 4509 10 06069
Org.nr.: 992 619 368

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900

“Knutepunktet” i sentrum av sentrum 1 på Ørnes er møteplassen i Meløy!
Åpent: Mandag-Fredag 09.00-14.00