24. jun

2022
Mental Helse Søndre Salten

Sommerferie på "Knutn"

24. juni 8. august Ørnes

Sommerferie

Mental Helse Søndre Salten

Leder: Martha Pettersen
Postadresse: Havneveien 10, 8150 Ørnes
Tlf: 97624892
E-post: gimero@mentalhelse.no
Kontonr.: 4509 10 06069
Org.nr.: 992 619 368

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900

“Knutepunktet” i sentrum av sentrum 1 på Ørnes er møteplassen i Meløy!
Åpent: Mandag-Fredag 09.00-14.00