12. apr

2019
Mental Helse Søndre Salten

Solveig Stua

Kl. 09:0015:00 Grønøya

Knutetur 3/19

Mental Helse Søndre Salten

Søndre Salten omfatter Gildeskål, Rødøy og Meløy

Leder: Petra Brattøy
Postadresse:
Tlf: 917 68 813
E-post: gimero@mentalhelse.no
Kontonr.: 4509 10 06069
Org.nr.: 992 619 368

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492

“Knutepunktet” i sentrum av sentrum 1 på Ørnes er møteplassen i Meløy!
Åpent: Mandag-Fredag 09.00-14.00