18. feb

2023
Mental Helse Søndre Salten

Årsmøte

Kl. 14:0015:00 Knutepunktet

Mental Helse Søndre Salten avholder årsmøte 18. februar 2023 på Knutepunktet , Ørnes (Havneveien 10).
Innsendte saker må være oss i hende innen 1. februar 2023
Velkommen!

Mental Helse Søndre Salten

Leder: Petra Brattøy
Postadresse:
Tlf: 917 68 813
E-post: gimero@mentalhelse.no
Kontonr.: 4509 10 06069
Org.nr.: 992 619 368

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900

“Knutepunktet” i sentrum av sentrum 1 på Ørnes er møteplassen i Meløy!
Åpent: Mandag-Fredag 09.00-14.00