12. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
13. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
14. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
15. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
16. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
17. jun
Mental Helse Søndre Salten

Studietur Helgeland

12. juni17. juni Dønna
28. jun
Mental Helse Søndre Salten

Sommerferie

28. juni 5. august Knutepunktet Ørnes
29. jun
Mental Helse Søndre Salten

Sommerferie

28. juni 5. august Knutepunktet Ørnes
30. jun
Mental Helse Søndre Salten

Sommerferie

28. juni 5. august Knutepunktet Ørnes