19. nov

2020
Mental Helse Rana

Kansellert - Bowling

Kl. 18:0019:00 TP Bowlingsenter, Fr. Nansensgt. 1

Siden kommunelegens anbefaling fremdeles er at vi holder oss hjemme og at organisert aktivitet innendørs avlyses blir det ikke noen bowling denne torsdagen heller.

Mental Helse Rana

Leder: Petr Skjolden Fagereng
Postadresse: Brannklokkeveien 10, 8622 Mo i Rana
Tlf: 90560541
E-post: Rana@mentalhelse.no
Kontonr.: 15039926811
Org.nr.: 919 645 768
Vippsnr.: 587644

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492

Petr Skjolden Fagereng
Ellen Dahl Jensen
Ketil Sandberg
Ann-Helen Svartisdal
Lena Adams

Varamedlemmer:
Inger Alise Kvitnes
Tove Rydland