14. apr

2019
Mental Helse Vefsna

Søndagskaffen

Kl. 11:0014:00 Qvales Mestringshus

Søndagskaffe nok en gang – You know the drill :)

Åpne dører for alle, gratis kaffe og noe å bite i.

Søndagskaffen -Hvor det positive er i fokus

Mental Helse Vefsna

Mental Helse Vefsna er et aktivt lokallag av Mental Helse Nordland. Følg oss også her på Facebook for oppdateringer

Leder: Andreas Lund
Postadresse: Postboks 142, 8661 Mosjøen, Norway
Tlf: 924 61 986
E-post: Vefsna@mentalhelse.no
Kontonr.: 4516 14 55974
Org.nr.: 918 949 097

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492

Leder
Andreas Lund
Nestleder
Barbara Stenvall
Kasserer
Tonje Christina Kristoffersen
Styremedlemmer
Per Hansen
Linda-Ulrikke Tverå
Amalie Forsjord
Varamedlemmer
Øyvind Valrygg
Tone Solheim
Marius Daabach Tveraa
May-Ingrid Simskar Barlund