9. okt

2020
Mental Helse Øksnes

Verdensdagen for psykisk helse

Kl. 11:0014:00 Møteplassen, Rådhusgt. 27, Myre

Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med rus og psykiatrienheten i Øksnes Kommune. Marte Stranda ønsker velkommen og holder en kort appell. Vi byr på kaffe og kaker (smittevernregler ivaretas). Ca. kl. 12.00 underholder Rune Mikkelborg med litt sang. Sammen ønsker vi å skape mer åpenhet om psykisk helse. Tema i 2020 er: #Spør mer….vær oppmerksom, vis interesse,spør mer.
Arrangementet er åpent, men vi må hensynta smittevernregler hva angår antall personer i lokalet samtidig.

Mental Helse Øksnes

Mental Helse Øksnes inviterer alle til å komme innom Møteplassen i Stig Lindbygget, rett bak Bunnpris på Myre. Der vil du bli møtt av hyggelige folk, og muligheten til å kjøpt kaffe m.m. Vi har også Internett og aviser, og åpningstiden er kl. 10.30 – 14.30 på hverdager.

Du kan også finne oss på Facebook

Leder: Hildegunn Arntzen
Postadresse: Rådhusgt. 27, 8430 Myre
Tlf: 924 64 834
E-post: “oksnes@mentalhelse.no”
Kontonr.: 4570 15 33457
Org.nr.: 995 479 664

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
E-post: aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492

Hildegunn Arntzen , leder
Arnt Hansen, nestleder
Astrid Olsen, kasserer
Tone Helland Pedersen, styremedlem
Trond Reinholdtsen, styremedlem
Maria S. Nyksund, varamedlem
Gudrun Vestnes, varamedlem
Kyrre Wadel, varamedlem