20. jul

2020
Mental Helse Trøndelag

Ferieavvikling Sommeren 2020

20. juli 7. august Steinkjer

Fylkessekretæren avvikler ferie i tidsrommet 20.7 – 7.8.2020

Mental Helse Trøndelag

Mental Helse Trøndelag
Sjøfartsgata 3,
7714 Steinkjer
Mob.: 992 35 100
E-post: trondelag@mentalhelse.no

Fylkessekretær:
Gry Øseth
Kontortid
Mandag, tirsdag og torsdag
09.00-15.00.

Org.nr.:
987 588 802
Kontonr.:
4400 237 4622

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no

Leder:
Anna Elise Opheim, Skaun
920 30 361

Nestleder:
Aud Irene Hepsø, Heim

Styremedlemmer:
Anders Øyan, Stjørdal
Beate Moksnes, Verdal
Linda Hogstad, Stjørdal