7. sep

2019
Mental Helse Nærøy og Vikna

Tur til Gäddede

Kl. 08:0019:00 Sverige

Påmelding innen 31.august. Se detaljert program og påmeldingsinformasjon i egen sak på hjemmesida vår.

Mental Helse Nærøy og Vikna

Mental Helse Nærøy og Vikna er et lokallag av Mental Helse Trøndelag. Vi arrangerer diverse sosiale sammenkomster, og jobber helse- og sosialpolitisk med saker som er aktuelle for brukere og pårørende i vårt lokalsamfunn.

Leder
Aage Haukø
Mob.: 416 10 794
e-post: naroyvikna@mentalhelse.no

Mental Helse Nærøy og Vikna
Engasvegen 314
7900 Rørvik

Kontonr.:
4467 05 71049
Org.nr.:
974 540 207

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Leder:
Aage Haukø Mob.: 416 10 794
Sekretær:
Ragnhild Fiskum
Kasserer:
Mariann Kongensøy
Styremedlemmer:
Inger Kristine Eidshaug
Per Olav Østrem

1. vara:
Reinert Eidshaug
2. vara:
Kristin Finnestrand
3. vara:
Bente Finnestrand