20. mai

2019
Mental Helse Nittedal

Temakveld - Ut av ensomheten

Kl. 15:0017:30 Rotnes Kirke, Nittedal

Mental Helse Nittedal inviterer til temakveld sammen med Biskop Atle Sommerfeldt for Borg Bispedømme.

Program

15.00
Velkommen v/ Kjell Kjepperud, Mental Helse og Signe Christensen, enhetsleder innen psykisk helse og rus i Nittedal kommune

15.10
Musikkinnslag ved Sollibandet

15.30
Kjell Asgeir Skartseterhagen, sokneprest i Nittedal

15.45
Pause og mat

16.15
Biskopen holder innlegg om ensomhet og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen

16.45
Biskopen tar imot spørsmål og prater med fremmøtte.

17.30
Slutt

Påmelding innen 10. mai til:
Brith – brith333@outlook.com/47882036
Espen – espengunder@gmail.com/92827626

Velkommen!

Mental Helse Nittedal

Lokallaget ble revitalisert 23. april 2018, og har i dag vokst til 48 medlemmer.

Vil du være med? Ta gjerne kontakt!

Mental Helse Nittedal
E-post: nittedal@mentalhelse.no
Tlf: 982 16 923

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Leder:
Kjell Kjepperud
Tlf: 982 16 923
E-post: nittedal@mentalhelse.no

Nestleder:
Espen Gundersen

Kasserer:
Britt Blaasaas

Styremedlemmer:
Britt Blaasaas
Camilla R. Flesland
Helèn Sandbye

Varamedlemmer:
1. Marit Molstad
2. Rita Kielland
3. Asgeir Innerdal