26. feb

2020
Mental Helse Nittedal

Årsmøte Mental Helse Nittedal

Kl. 17:0020:00 Solli Aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 NITTEDAL

Mental Helse Nittedal avholder årsmøte onsdag 26.02 klokken 17-20 på Solli Aktivitetshus.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering, navnefortegnelse.
2. Godkjenning av innkallelse, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.
4. Årsberetning 2019, godkjenning
5. Årsregnskap 2019, godkjenning
6. Innkommende saker
7. Handlingsplan 2020
8. Budsjett 2020, godkjenning
9. Valg
10. Eventuelt

Forslag til saker må være styret i hende senest 10. februar 2020, og kan sendes til nittedal@mentalhelse.no, kjell.kjepperud@outlook.com eller pr. post til
Mental Helse Nittedal, c/o Solli aktivitetshus, Solliveien 7, 1482 Nittedal

For styret MHN
Kjell Kjepperud
Leder

Mental Helse Nittedal

Mental Helse Nittedal
E-post: nittedal@mentalhelse.no
Tlf: 982 16 923

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Fungerende Leder:
Espen Gundersen
Tlf: 928 27 626
E-post: nittedal@mentalhelse.no

Kasserer:
Britt Blaasaas

Styremedlemmer:
Britt Blaasaas
Daizy Elisabeth Sjursø
Ståle Stovanovic Skar
Asgeir Innerdal

Varamedlemmer:
1. Camilla R. Flesland
2. Rita Kielland