1. jun

2022
Mental Helse Stjørdal

Turgruppa- Løkshåmmårn

Kl. 17:3023:59 Bonitas, Skolegata 30

“Tur til Løkshåmmårn
Avreise Bonitas kl: 17:30 for samkjøring.
Lengde på turen: Ca 5,6 km (Rundtur)
Type: Blå (Kjentfolk.no) For folk flest middels
Turgruppa rar denne onsdagen turen til Løkshåmmårn.
Vi parkerer ved Rundhaugen ved Drogset (Langstein) og går opp til løkshåmmårn.
Hva: Vi følger vandringsruta "" Trail of HighFive"" inn i Stjørdal villeste og dramatiske landskap i form og historie. Igjennom storslått viltert landskap snor det gamle sti faret seg igjennom trolsk gammelskog. Brukt som ferdselåre til slått, og utferd til Vududalen og tyske soldater på streif vakt"

Mental Helse Stjørdal

Leder:
Veronika Kjesbu Stoum
mob.: 906 63 899
e-post: stjordal@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Stjørdal
Skolegata 30
7500 Stjørdal

Org.nr.:
988 357 642
Kontonr.:
4435 08 67055
Vipps.:
504191

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Leder
Veronika Kjesbu Stoum

Nestleder
Anders Øyan

Kasserer
Wenche Krog

Sekretær
Astrid Waatland

Styremedlemer
Linda Mari Hogstad
John Olav Reberg

Varamedlemer
John Trygve Hegge
Sigrun Skauge