15. jun

2022
Mental Helse Stjørdal

Turgruppa- Skårshåmmåren

Kl. 17:3023:59 Bonitas, Skolegata 30

“Tur til Skardhåmmåren
Avreise Bonitas kl: 17:30 for samkjøring.
Lengde på turen: Ca 3,6 km (Rundtur)
Type: Blå (Kjentfolk.no) For folk flest middels.
Turgruppa rar denne onsdagen turen til Skardhåmmåren.
Vi parkerer ved tursti Velvang og går opp til Skardhåmmåren. Det er 2 veier opp en som er litt krevende og en som går rundt. Vi velger det folk føler er greit. "

Mental Helse Stjørdal

Leder:
Veronika Kjesbu Stoum
mob.: 906 63 899
e-post: stjordal@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Stjørdal
Skolegata 30
7500 Stjørdal

Org.nr.:
988 357 642
Kontonr.:
4435 08 67055
Vipps.:
504191

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Leder
Veronika Kjesbu Stoum

Nestleder
Anders Øyan

Kasserer
Wenche Krog

Sekretær
Astrid Waatland

Styremedlemer
Linda Mari Hogstad
John Olav Reberg

Varamedlemer
John Trygve Hegge
Sigrun Skauge