5. okt

2022
Mental Helse Stjørdal

Turgruppa - Håmmårsbukta friluftsområde

Kl. 17:3018:30 Bonitas, Skolegata 30

Tur til Håmmårsbukta
Avreise Bonitas kl: 17:30 (Samkjøring fra Bonitas)
Lengde på turen: ca 2 km.
Type: Lett, Flatt terreng.

Denne gangen skal vi til Håmmårsbukta. Vi parker på P-Plass og går fram til bryggen.

Ta med drikker og noe og spise.
Og ikke minst må du ikke glemme godt humør

Mental Helse Stjørdal

Leder:
Veronika Kjesbu Stoum
mob.: 906 63 899
e-post: stjordal@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Stjørdal
Skolegata 30
7500 Stjørdal

Org.nr.:
988 357 642
Kontonr.:
4465 26 79096 (OBS Nytt fra Juli 22 )
Vipps.:
504 191

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Leder
Veronika Kjesbu Stoum

Nestleder
Anders Øyan

Kasserer
Wenche Krog

Sekretær
Astrid Waatland

Styremedlemer
Linda Mari Hogstad
John Olav Reberg

Varamedlemer
John Trygve Hegge
Sigrun Skauge