2. nov

2022
Mental Helse Stjørdal

Turgruppa - Spigiln

Kl. 17:3023:59 Bonitas, Skolegata 30

Tur til Spigiln
Avreise Bonitas kl: 17:00 for Samkjøring.
Lengde på turen: Ca.2.6 km. (Tur/retur)
Type: Lett /Litt Krevende i starten

Dette er " Litt" bratt/kupert/lett tur. Vi går samlet opp. 1,3 km opp.
På toppen så ser vi den fantastiske utsikten over dalfører rundt Stjørdal

Mental Helse Stjørdal

Leder:
Veronika Kjesbu Stoum
mob.: 906 63 899
e-post: stjordal@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Stjørdal
Skolegata 30
7500 Stjørdal

Org.nr.:
988 357 642
Kontonr.:
4465 26 79096 (OBS Nytt fra Juli 22 )
Vipps.:
504 191

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279

Leder
Veronika Kjesbu Stoum

Nestleder
Anders Øyan

Kasserer
Wenche Krog

Sekretær
Astrid Waatland

Styremedlemer
Linda Mari Hogstad
John Olav Reberg

Varamedlemer
John Trygve Hegge
Sigrun Skauge