27. feb

2020
Mental Helse Gjøvik

Årsmøte i Mental Helse Gjøvik

Kl. 17:0020:00 Gjøvik rådhus, Kauffeldts Plass 1 2815 Gjøvik

Vi håper at mange av våre medlemmer kommer, for å dela på årsmøtet vårt, det er en fin måte å støtte styret og lokallagets arbeid på.
Alle som er på valg er spurt på forhånd, så ingen vil bli spurt på årsmøtedagen om å ta på seg verv!

Husk at medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet!

Saksliste
1. Konstituering av årsmøtet
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• Valg av 2 protokollunderskrivere og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Styrets årsberetning for 2019 4. Regnskap for 2019
5. Innkomne saker
6. Handlingsplan for 2020 7. Budsjett for 2020 8. Valg av styre

Ønsker du å få tilsendt årsberetning og regnskap før årsmøtet ta kontakt.
Forslag til saker, med kort begrunnelse, sendes på mail til: gjovik@mentalhelse.no
innen 24.februar
eller pr brev til:
Mental Helse Gjøvik
v/Elin Anita Lund
Kalkveien 5
2818 Gjøvik

Etter det offisielle programmet koser vi oss med litt mat og noe godt til kaffen!

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
styret i Mental Helse Gjøvik v/leder Elin Anita Lund

Mental Helse Gjøvik

Leder:
Elin Anita Lund
Kalkveien 5
2818 Gjøvik
Mob.: 481 28 445

E-post: Gjovik@mentalhelse.no

Kontonr.: 2010 07 66168
Org.nr.: 996 511 456

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no