1. feb

2023
Mental Helse Land/Etnedal

Årsmøte

Kl. 18:0021:00 Frivilligsentralen Nordre Land

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
MENTAL HELSE Land/Etnedal

OBS!!! NY DATO!!!

1. februar 2023, klokken 18:00. Nordre Land Frivilligsentral

Saksliste:

Sak 1: Åpning/konstituering
- navne fortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
- fastsettelse av forretningsorden
- valg av to protokoll underskrivere
- valg av tellekorps

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Innkomne saker
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest to uker før møtet. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Minner om at Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, men det er bare medlemmer med betalt kontingent for 2023 som har stemmerett. Vel møtt

Styret i Mental Helse Land/Etnedal
12.01-2023, Fluberg

Mental Helse Land/Etnedal

Leder:
Bjørg L. Olaussen Sagmoen
Flubergveien 424
2860 Hov

mob.: 930 55 237
e-post: Land@mentalhelse.no

Org.nr.:
896 342 002
Kontonr.:
2140 04 58844

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no

Leder: Bjørg Sagmoen
Sekretær: Trond Sagmoen
Kasserer: Toril Slåtsveen, Eivind Hagerup Johansen
Styremedlemmer: Torill Martinsen, Heidi Helene Hansen