22. aug

2019
Mental Helse Oslo

Amaliedagene - En psykisk helse-festival arrangert av mennesker med egenerfaring

22. august25. august Oslo

Mental Helse Oslo har i flere år samarbeidet med Amaliedagene. Her kan du lese mer om program 2019
Link text

Arrangementene er gratis og åpne for alle, vel møtt!

Mental Helse Oslo

Mental Helse Oslo er et av fylkeslagene i Mental Helse. I juni 2019 har Oslo fått et nytt styre som nå jobber med å få i gang et aktivt fylkeslag. Siden det pr. i dag kun er et aktivt lokallag i fylket vil Oslo fylkeslag også arrangere medlemsaktiviteter o.l. for Oslo som helhet.

Kunne du tenke deg å støtte fylkesstyret som en ressursperson (i en av våre arbeidsgrupper politikk, organisasjon og økonomi) eller gjennom praktisk hjelp ved arrangementer? Da ville vi glede oss å høre fra deg! :)

E-post: oslo@mentalhelse.no

Mental Helse Oslo
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
oslo@mentalhelse.no
Telefon, leder Pål-Ole Liabøtrø: 953 05 042

Org.nr:
979 925 220
Kontonr:
7877 08 33549

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
Tlf: 400 39 492
E-post: aina@mentalhelse.no

Leder: Pål-Ole Liabøtrø
Nestleder: Umar Ashraf
Kasserer: Per Vidar Anfinnsen
Styremedlem/studieleder: Jørn Rosland
Styremedlem: Thyra Bækken
Styremedlem: Tom Guldberg
Styremedlem for MHU: Sara Isabella Rivera Rios
Vara: Erik Willoch