10. okt

2019
Mental Helse Oslo

Vi farger byen grønn på Verdensdagen

Kl. 08:0011:00 Egertorget/ Karl Johansgt, Oslo

Mental Helse Oslo har stand på Egertorget 10. oktober. Til det trenger vi din hjelp til å deler ut kaffe i grønne krus og epler til forbipasserende. La folk stoppe litt opp til ettertanke i en ellers travel hverdag. Alle har vi en mental helse så la oss markere nettopp det!

Påmelding: Organisasjonsrådgiver Aina Kaupang for å melde fra om du kan stille som frivillig denne morgenen. aina@mentalhelse.no eller sms/tlf til 40039492

Les mer om Verdensdagen på verdensdagen.no

Mental Helse Oslo

Mental Helse Oslo er et av fylkeslagene i Mental Helse. I juni 2019 har Oslo fått et nytt styre som nå jobber med å få i gang et aktivt fylkeslag. Siden det pr. i dag kun er et aktivt lokallag i fylket vil Oslo fylkeslag også arrangere medlemsaktiviteter o.l. for Oslo som helhet.

Kunne du tenke deg å støtte fylkesstyret som en ressursperson (i en av våre arbeidsgrupper politikk, organisasjon og økonomi) eller gjennom praktisk hjelp ved arrangementer? Da ville vi glede oss å høre fra deg! :)

E-post: oslo@mentalhelse.no

Mental Helse Oslo
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
oslo@mentalhelse.no
Leder: Umar Ashraf
Kontakttelefon: Aina Kaupang 40039492

Org.nr:
979 925 220
Kontonr:
7877 08 33549

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 400 39 492