7. jan

2020
Mental Helse Oslo

Kveld for brukermedvirkere

Kl. 16:3018:30 Arbeidersamfunnets plass 1

Mental Helse Oslo setter stor pris på den innsatsen organisasjonens brukermedvirkere og brukerrepresentanter gjør i råd og utvalg. Derfor inviteres nå alle Mental Helse Oslo sine brukerrepresentanter, og de erfaringskonsulenter som er medlemmer, til “Brukermedvirkningskveld”.

Fagsjef i Mental Helse, Rune Helland vil stå for faglig påfyll. Vel så viktig er også kveldens øvrige mål; erfaringsutveksling, kartlegging av behov og en plan for videre oppfølging. Kvelden er tirsdag 7.januar i Mental Helse Oslos lokaler på Arbeidersamfunnets plass 1. Kvelden starter kl. 16.30 med noe å spise så påmelding er nødvendig til oslo@mentalhelse.no senest 6.januar.

Oslo er i behov av flere brukerrepresentanter på veldig mange ulike felt. Mental Helse Oslo har stort behov for å få enda flere brukermedvirkere. Dersom du er interessert i eller nysgjerrig på hva slike verv innebærer så meld ifra på oslo@mentalhelse.no slik at vi kan invitere når vi senere på året starter med opplæring og kursing av nye brukermedvirkere.

Mental Helse Oslo

Mental Helse Oslo
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
oslo@mentalhelse.no
Leder: Umar Ashraf
Kontakttelefon: Aina Kaupang 40039492

Org.nr:
979 925 220
Kontonr:
7877 08 33549

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 400 39 492