5. mai

2020
Mental Helse Oslo

Kurs mat og helse for minoriteter

Kl. 13:0016:00 Arbeidersamfunnets plass 1

Mental Helse Oslo er svært glade for å nå kunne annonsere faste kursdager for minoritetsgruppen. Det skal være samlinger den første tirsdagen i måneden i lokalene sentralt i Oslo. Der det kolliderer med en helligdag så flyttes datoen med en uke. For eksempel vil andre kursdag være midt i påsken og det flyttes da til tirsdagen før.
Kurs i mat og helse kommer til å ha fokus på felles matlaging med retter fra ulike land. Et fokus er helse gjennom sunne alternativer til maten, men det viktigste helseperspektivet er betydningen av å være sammen og å lære av hverandre. Maten lages i fellesskap. Det å være en minoritet kan ha sine utfordringer som påvirker den psykiske helsen. Det å le litt sammen er god medisin i hverdagen uavhengig av dagsform.
Mental Helse Oslo har valgt å kalle det minoritetsgruppe fordi man er velkommen enten man er førstegenerasjons innvandrer, flyktning, tredjegenerasjons innvandrer og mange andre versjoner. Du er velkommen om du ikke er en minoritet også, men innfallsvinkelen er minoritetshelse og minoritetsbakgrunn prioriteres hvis det er få plasser.
Hver kursdag har plass til ca. ti personer og du melder deg på for tre kursdager av gangen. Egenandelen er 100,- kroner som kan innbetales til Mental Helse Oslos konto når du har fått bekreftet plass.
Kursdagene nå er 3.mars, 31.mars og 5.mai. Påmeldingsfrist er 18.februar for de første tre dagene. Klokkeslettet for kurset er 13.00-16.00
Kontakt Aina Kaupang for mer informasjon. aina@mentalhelse.no eller tlf 40039492

Mental Helse Oslo

Mental Helse Oslo
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo
oslo@mentalhelse.no
Leder: Torleif Støylen
Kontakt:91519839

Org.nr:
979 925 220
Kontonr:
7877 08 33549

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 400 39 492