11. okt

2019
Mental Helse Skedsmo

Helgetur til Vigga Vekst

11. oktober13. oktober Lesja

Mental Helse Skedsmo

Mental Helse Skedsmo er et lokallag i Mental Helse. Vi ønsker å ivareta alle våre medlemmer og støttespilleres interesser på en best mulig måte. Vårt mål er å bidra til at psykisk helse blir godt prioritert i kommunen på en best mulig måte for alle.

Mental Helse Skedsmo:
E-post: skedsmo@mentalhelse.no
Tlf: 475 15 878

Org.nr:
996 688 879

Vipps nr:
558788

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Leder
Karl H. Trollsaas
Tlf: 47 51 58 78
E-post: "skedsmo@mentalhelse.no ":mailto:baraas@mentalhelse.no

Kasserer
Nancy Johansen

Styremedlem
Lilly