19. okt

2022
Mental Helse Gjesdal

Kortspill

Kl. 18:0021:00 Hagestuen på Åboas

Me spiller kortspillet Liverpool. Enkelt spill som fort kan læres.
Ring gjerne Janne Brit for info.

Mental Helse Gjesdal

Mental Helse Gjesdal
Janne Brit Kyllingstad
Tlf. 922 23 688
E-post: gjesdal@lokalllag.mentalhelse.no

Org.nr:
994 115 944

Bankkonto:
3207.37.36411

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder:
Janne Brit Kyllingstad
Tlf. 922 23 688

Kasserer:
Anita Byrkjedal Gåsland

Styremedlem:
Anita Byrkjedal Gåsland

Styremedlem:
Sven Eirik Lindberg