29. okt

2020
Mental Helse Karmøy

Torsdagstreff med Simon Didriksen

Kl. 18:3021:00 Karmøygården / Stangalandgata 3, 4250 Kopervik

Torsdagstreff er en sosial tilstelning hvor du kan slå av en god prat, eller bare være sammen i godt selskap.
Vi har enkel bevertning og spiller en runde bingo i løpet av kvelden, for de som måtte ønske det. Vi har også andre typer brettspill om noen er interessert i det.
Pris bingo: 30 kr
Pris enkel bevertning: 20kr

Simon Didriksen kommer for å lese Dikt fra den nye diktboken han har gitt ut.

Simon Didriksen er utdannet adjunkt og far til fire barn. Han har skrevet dikt siden han var 12 år, men etter å ha vært psykisk syk fra sommeren 2015 til 2016 har diktskriving blitt en form for terapi. Han har skrevet og publisert om lag 350 dikt som han publiserer på Facebook.
Simon Didriksen har gitt ut diktsamlingene: “UTSLITTE DEKKPAYBACKTIME frå dvale til tale”, utgitt 21.04.18. og “ANKER I STORMEN”, utgitt: 09.11.19.

Inngangen vi bruker til karmøygården er på baksiden/nedsiden av bygget ved parkeringsplassene.

Mental Helse Karmøy

Mental Helse Karmøy er en medlemsorganisasjon for deg som er opptatt av god psykisk helse. Vi jobber for likeverd, åpenhet og respekt. Kom og prøv om du liker deg hos oss. Vi trenger flere medlemmer. Vi trenger deg!

Mental Helse Karmøy
Leder: Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812
E-post: karmoy@mentalhelse.no

Org. nr.:
989 545 248

Kontonummer:
3361.13.79396

Organisasjonsrådgiver:
Brita Brekke
Tlf: 940 93 662
E-post: brita@mentalhelse.no

Leder:
Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812