5. sep

2019
Mental Helse Karmøy

Når alt rakner av Karl Olaf Sundfør

Kl. 18:3021:00 Karmøygården. Stangalandgata 3, 4250 Kopervik

Karl Olaf Sundfør har vært og er brukerrepresentant i Helsedirektoratet-Helse vest-
DPS Fylkesmannen. Han har vært med å lage veilederen “sammen om mestring” og er i sentralstyret til Mental helse og mye annet.
Videre så jobber Karl Olaf på Haugaland A senter og i Rusmisbrukerens interesseorganisasjon.

Han har flere titalls år bak seg som bruker av rus helsetjenester og psykiske helsetjenester. Det første møte var allerede som sju år gammel. Livet etter det ble et titalls år med barnehjem, behandlinger, fengsel, innleggelser, selvmordsforsøk, angst og depresjoner, og til slutt innleggelse med rus utløst psykose.

Karl Olaf Sundfør har skrevet bok om sitt liv, boken heter Oppreist: En livshistorie. Han har med seg noen eksemplarer av boken.

Mental Helse Karmøy

Mental Helse Karmøy er en medlemsorganisasjon for deg som er opptatt av god psykisk helse. Vi jobber for likeverd, åpenhet og respekt. Kom og prøv om du liker deg hos oss. Vi trenger flere medlemmer. Vi trenger deg!

Mental Helse Karmøy
Leder: Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812
E-post: karmoy@mentalhelse.no

Org. nr.:
989 545 248

Kontonummer:
3361.13.79396

Organisasjonsrådgiver:
Brita Brekke
Tlf: 940 93 662
E-post: brita@mentalhelse.no

Leder:
Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812