28. nov

2019
Mental Helse Karmøy

Hva og hvordan kan vi beskytte,håndtere og forhindre at selvmord skjer?

Kl. 18:3021:00 Karmøygården. Stangalandgata 3 , 4250 Kopervik

Mental Helse Karmøy inviterer til åpent møte om selvmordsforebygging.
Depresjon og selvmordstanker, snakk om det – det redder liv.

Til stede på møtet:

Leder Mental Helse Rogaland – Martha Anette Gulbrandsen

Fra Organisasjonen LEVE kommer leder Sibylle Greiner, og nestleder Oddmund Holgersen.

Psykologspesialist/Nevropsykolog Bjørg Mannes.

Fra kommunen kommer Virksomhetsleder ROP – John Gunnar Liknes, og Avdelingsleder ROP – Ellisiv Nygård Steinkjellå.

Karmøygården (kopervik dagsenter) ligger ved siden av Karmøy kino, inngang på baksiden/nedsiden ved parkeringsplassen.

Enkelt bevertning.
Velkommen.

Mental Helse Karmøy

Mental Helse Karmøy er en medlemsorganisasjon for deg som er opptatt av god psykisk helse. Vi jobber for likeverd, åpenhet og respekt. Kom og prøv om du liker deg hos oss. Vi trenger flere medlemmer. Vi trenger deg!

Mental Helse Karmøy
Leder: Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812
E-post: karmoy@mentalhelse.no

Org. nr.:
989 545 248

Kontonummer:
3361.13.79396

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder:
Johan Roger Johansen
Tlf. 48047812