19. jan

2020
Mental Helse Sauda

Tur

Kl. 20:0021:00 Møteplassen , Åbødalsveien 50

Tur for alle. Samarbeid mellom Sauda/Suldal revmatiker lag og Mental Helse Sauda

Mental Helse Sauda

Møteplassen

Vi har vårt eget brukerstyrte lokale: “Møteplassen”. 2 dager i uken er det to ansatte fra kommunen som er der. Her er det veldig sosialt og vi har mange aktiviteter.

Treningstilbud

Vi har treningstilbud 4 ganger i uken for våre medlemmer. Dette er veldig populært. Step-trening på mandager og vanngymnastikk på onsdager i svømmehallen. Nytt i år er at vi har startet opp med Yoga på mandagskvelder og torsdag dagtid. Vi vil også starte opp med turgruppe på tirsdager.

Andre aktiviteter

Ellers gjennom året blir det arrangert utflukter, bingo, basar, julebord, markering av Verdensdagen, bowlingtur, hobbykvelder, temakvelder og div. kurs.

Mental Helse Sauda
Åbødalsveien 50
4200 SAUDA

Tlf. 46623979
Epost: sauda@mentalhelse.no

Org.nr.:
987 443 995

Kontonummer:
3305.20.36262

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder:
Martha Anette Gulbrandsen
Tlf.: 46623979

Styremedlemmer:
Jacky Solbrekk
Randi Dolmen
Siv Ann Pedersen
Beth Iren Risvold
Kåre Gulbrandsen
Oddrun Birkeland
Janne Ringstrand
Ingrid Åbø
Marianne Andersen