26. feb

2020
Mental Helse Suldal

årsmøte

Kl. 18:0020:00 Loftet psykisk helse

Årsmøte for lokallaget.
Årsmøtesaker, valg og litt å bite i.

Mental Helse Suldal

Mental Helse Suldal
Nordenden 13
4230 SAND

Tlf. 917 61 966
E-post: suldal@mentalhelse.no

Org.nr.:
896 805 622

Kontonummer:
3520.40.14475

Organisasjonsrådgiver:
Brita Brekke
Tlf: 940 93 662
E-post: brita@mentalhelse.no

Leder:
Anne Berit Skeie
Tlf. 917 61 966

Wenche Nygaard ( sekretær)
Else Stråpa ( kasserer )
Åshild Lunde ( styremedlem )
Line Madsen ( styremedlem )
Elisabeth B. Brekke ( styremedlem )