20. sep

2020
Mental Helse Sogn og Fjordane

Velkommen til årsmøte i Mental Helse Sogn og Fjordane 2020

Kl. 13:0016:00 Røde Korsbygget, Førde

Velkommen til årsmøte i Mental Helse Sogn og Fjordane!

Det vil foregå på Røde Korsbygget i Førde, 4 etasje.

Mental Helse Sogn og Fjordane har ikke delegatordning, og møtet er derfor åpent for alle styremedlemmer i lokallagene, og medlemmer for øvrig.

På grunn av Corona-situasjonen/smittevern, samt bevertning, bes det om påmelding til fylkesleder Gerd Bjørkedal / sognogfjordane@mentalhelse.no innen mandag 14. september.

Det vil bli enkel bevertning.

Sakspapirer:

Mental Helse Sogn og Fjordane

Besøksadresse:
FI-senteret
Fjellvegen 10
6800 Førde

Postadresse:
Bjørkedalsvegen 180
6815 Førde

Tlf. 996 35 353
E-post: sognogfjordane@mentalhelse.no

Org.nr.:
989 747 274

Kontonr.:
3700.07.14632

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no

Leder:
Gerd Bjørkedal
Tlf. 996 35 353

Nestleder:
Liv Aamot Verlo
Tlf. 995 52 319