3. sep

2022
Mental Helse Sogn og Fjordane

Sammenslåingsmøte Sogn og Fjordane og Hordaland

Kl. 12:0015:00 Bergen

Sak 1. Åpning og konstituering
a. Navnefortegnelse over fremmøtte delegater med gyldig medlemskap
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg av møteleder og sekretær
d. Fastsettelse av forretningsorden
e. Valg av to protokollunderskrivere
f. Valg av tellekorps

Sak 2. Etablering av Mental Helse Vestland

Sak 3. Handlingsplan

Sak 4. Fastsette styrehonorar

Sak 5. Budsjett

Sak 6. Valg av styre, delegater til landsmøte og valgkomite.

Påmelding til erik.fransson@mentalhelse.no innen 13.august

Mental Helse Sogn og Fjordane

Besøksadresse:
FI-senteret
Fjellvegen 10
6800 Førde

Postadresse:
Bjørkedalsvegen 180
6815 Førde

Tlf. 996 35 353
E-post: sognogfjordane@mentalhelse.no

Org.nr.:
989 747 274

Kontonr.:
3700.07.14632

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder:
Gerd Bjørkedal
Tlf. 996 35 353

Nestleder:
Liv Aamot Verlo
Tlf. 995 52 319