18. mar

2019
Mental Helse Aust-Agder

Årsmøte i Mental Helse Aust-Agder

Kl. 18:0020:00 Arendal bibliotek

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte:
  Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap.
  Valg av møteleder og sekretær.
  Valg av to protokollunderskrivere.
  Valg av tellekorps på 3 medlemmer.
  Årsberetning 2018 ved leder Aud-Johanne Røren- Strand.
 1. Regnskap med revisjonsberetning 2018 ved kasserer Arild Nygård.
 2. Sammenslåingen av Mental Helse Aust-Agder og Mental Helse Vest-Agder til Mental Helse Agder ved nestleder Jan-Olaf Narvesen.
 3. Innkomne saker.
 4. Eventuelt

Det vil ikke bli avholdt valg på årsmøtet siden vi er i en sammenslåingsprosess. Aust-Agder Mental Helse innlemmes i Vest-Agder Mental Helse til Mental Helse Agder i løpet av våren. Dette må bekreftes på et ekstraordinært årsmøte, og det vil deretter bli holdt et nytt felles årsmøte for Mental Helse Agder, hvor handlingsplan og budsjett for det sammenslåtte fylket vil bli behandlet. Dagen for de sistnevnte årsmøtene blir 30.mars. Innkalling med saksliste kommer senere.

En valgkomite med representanter fra begge fylkene arbeider nå med forslag til kandidater til et nytt styre for Mental Helse Agder.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes elektronisk til Mental Helse Aust-Agder, og må være styret i hende senest 18.februar.

Det vil bli en enkel servering.

Siden leder vil være bortreist i februar, tar Arendal Mental Helse imot påmeldingene, arendal@mentalhelse.no, eller telefon 465 45 564.

Påmelding innen 4.mars.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Fylkesstyret

§ 20.2 i Vedtektene: For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett, samt kunne være valgbar, må kontingent for inneværende år være betalt.

Mental Helse Aust-Agder

Velkommen til Mental Helse Aust-Agder. Vi er et Fylkeslag som består av ca. 200 medlemmer fordelt på lokallagene Risør, Arendal, Grimstad, Lillesand og Birkenes. På denne siden vil du finne informasjon om aktiviteter, kurs og arrangementer i regi av Mental Helse Aust-Agder.

Besøksadresse:
Mental Helse Aust-Agder
Vestregate 2
4836 Arendal

Tlf. 984 26 268
E-post: aust.agder@mentalhelse.no

Org.nr.:
986 505 903

Kontonummer:
2800.07.20129

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Aud Johanne Røren – Strand
Tlf. 984 26 268
aust.agder@mentalhelse.no