1. jun

2022
Mental Helse Birkenes

Tur tilDanmark

Kl. 11:0012:00

Møter kl 06.00 påTomta Birkeland-
Buss fra Birkeland.
avg Kr.sand kl 08.00
ank Hirtshals kl 11.15
tur til Skagen.
hjem kl 20.45.
Frokostbuffe ned, og kveldsbuffe hjemover

Mental Helse Birkenes

Mental helse Birkenes
Postboks 142
4795 Birkeland

E-post: birkenes@mentalhelse.no

Kontonr 2880 11 41651

Kontakt Henrik 95994489

Org.nr.:
992 348 119

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder Mai Brit Lauvsland
Nestleder Karl Sollie
Sekretær Henrik Valentin
Styremedlem Bent Knudegaard
Styremedlem Irene Seljås
Kasserer Tanja Hole Flaa