20. feb

2019
Mental Helse Birkenes

Årsmøte i Mental Helse Birkenes 2019

Kl. 18:0020:00 Aktivitetssenteret på kommunehuset
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
  3. Valg av møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere
  4. Årsberetning 2018
  5. Regnskap for 2018
  6. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
  7. Innkomne saker
  8. Handlingsplan 2019
  9. Budsjett for 2019
  10. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

Saker til årsmøte må være sendt senest 2 uker før møte til nestleder/sekretær Henrik Valentin på e-post: he.val@mentalhelse.no

Vi ber om å ta med gyldig kvittering for innbetalt medlemsavgift for 2019.

Papirene til årsmøte ligger til gjennomsyn på aktivitetssenteret på kommunehuset Torsdag den 7.februar fra kl. 10-14.

Velkommen til årsmøte.

Hilsen styret i Mental Helse Birkenes

Mental Helse Birkenes

Mental helse Birkenes
Postboks 142
4795 Birkeland

Tlf: 917 13 799
E-post: birkenes@mentalhelse.no

Org.nr.:
992 348 119

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder:
Alf Martin Woie
Tlf: 917 13 799