27. mai

2020
Mental Helse Agder

Kjøkkenprat på nett - onsdager kl 11

Kl. 11:0012:00 ZOOM - nettprat

Irene Heimark inviterer til Zoom nettmøte.
Her er linken til dette møtet:

https://zoom.us/j/94711190713?pwd=ZW9Vd0paZWpwVEVnSmhpamhYbytjQT09

Mental Helse Agder

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Parvin Adeli
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Thomas Skjeggedal
Styremedlem: May Britt Holte
Styremedlem: Henrik Valentin
1.Vara: Ali Rafael Xas
MH Ungdom repr: Jan Alexen