30. mar

2019
Mental Helse Agder

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Vest-Agder

Kl. 11:0013:00 Scandic Sørlandsparken

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Vest-Agder
Tid: 30. mars 2019, kl. 11.
Sted: Scandic Sørlandsparken

Saksliste:
1. Konstituering av ekstraordinært årsmøte:
• Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• Valg av to protokollunderskrivere
• Valg av tellekorps

2. Regnskap fra 1.januar 2019 – 30.mars 2019.

3. Bekreftelse av sammenslåingsvedtak.

Påmelding til Anne Marie, tlf. 90 20 40 21 / vestagder@mentalhelse.no snarest og innen 28.mars

Med vennlig hilsen
Fylkesstyret, Mental Helse Vest-Agder

§ 20.2 i Vedtektene: For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett, samt kunne være valgbar, må kontingent for inneværende år være betalt.

Mental Helse Agder

Mental Helse Aust- og Vest-Agder slo seg sammen til Mental Helse Agder den 30.03.2019.

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Lene Narvesen

1.Vara: Vesla Eftevaag
2.Vara: Asbjørn Eftevaag