5. jun

2019
Mental Helse Agder

Seminar om recovery –praksis og en medisinsk orientert psykiatri ? Muligheter og umuligheter

Kl. 10:0015:30 Universitetet i Agder, Kristiansand ROM 46 112, Aula

Invitasjon til seminar om recovery –praksis og en medisinsk orientert psykiatri ?
Muligheter og umuligheter

Tid: 5. juni, kl 10 – 1530
Sted: Universitetet i Agder, Kr sand, Rom 46 112, Aula
Hovedforedragsholder: Trond Fjetland Aarre

Trond F. Aarre er psykiater, leder Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef ved Psykisk helsevern, Helse Førde. Han er forfatter av bøkene Manifest for psykisk helsevern (2010) og En mindre medisinsk psykiatri (2018).
Aarre tar til orde for at de psykiatriske diagnosene og den medisinske modellen ikke lenger kan være grunnlag for utvikling av god hjelp innen psykisk helse og rusfeltet
Seminaret inviterer også andre innledere: brukere, ansatte i kommune, i spesialisthelsetjenesten og i forskning.
Seminaret koster:
kr 200 for NSF-SPoR medlemmer. Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (logg inn for medlemspris)
Kr 200 for medlemmer i brukerorganisasjoner (rabattkode: bruker)
Kr 700 for øvrige deltakere
Enkel lunsj inkludert.
Elektronisk bindende påmelding til: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4284139/10513

Mental Helse Agder

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Lene Narvesen

1.Vara: Vesla Eftevaag
2.Vara: Asbjørn Eftevaag