14. apr

2023
Mental Helse Agder

Årsmøte Mental Helse Agder

Kl. 18:0019:30 SCANDIC HOTELL SØRLANDAPARKEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER

TID: KL 18:00. 14 APRIL 2023
Sted: SCANDIC HOTELL SØRLANDAPARKEN

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder, sekretær, 2 protokollunderskrivere og tellekorps.

Sak 2: Revisjonsberetning fra 2021
Sak 3: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 4: Revidert regnskap fra 2022
Sak 5: Fastsettelse av honorar
Sak 6: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
Sak 7: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 8: Budsjett for 2023
Sak 8: Valg
Saker som ønskes behandles på årsmøte sendes og må være i styres hender
senes mandag 27 mars. Innkommende saker sendes
agder@mentalhelse.no
Papirene til årsmøte blir tilgjengelig til gjennomsyn på mentalhelse sin side.

Hjertelig velkommen til årsmøte
Hilsen styret i Agder Mental Helse

Mental Helse Agder

Leder Mental Helse Agder:
Jorunn G. Gjersdal
Tlf. 971 76 742
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Andråsen 7
4550 Farsund

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 932 57 468
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no

Leder: Jorunn G. Gjersdal
Kasserer: Thore Smith
Styremedlem: May Britt Holte (permisjon)
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Henrik Valentin
Varamedlem: Inger Lise Gyberg
Varamedlem: Bente Dressen