5. jun

2020
Mental Helse Agder

Årsmøte i Mental Helse Agder

Kl. 14:0017:00 Hotell Norge Lillesand

ÅRSMØTE I MENTAL HELSE AGDER
TID OG STED: Åros feriesenter, Strandbaren. kl 14.

Kjørebeskrivels

Det er delegater som møter fra hvert lokallag. Ta kontakt med dem eller fylkesstyret om du ønsker å delta som observatør.

Saksliste til ÅRSMØTE TIL MENTAL HELSE Agder

Sak 1: Åpning/konstituering
Velkommen ved styret leder, navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
1a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
1b) Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
1c) Fastsettelse av forretningsorden
1d) Valg av to protokollunderskrivere
1e) Valg av tellekorps

Saker med vedlegg:

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden og revidert regnskap for forrige kalenderår

Sak 3: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret.

Sak 4: Saker foreslått etter § 18.4 (fylkeslag) eller 25.4 (lokallag)

Sak 4.1 Sak fra Mental Helse Lillesand og styret respons på saken
Sak om stemmerett ved årsmøter/delegatordning.

Sak 4.2 Sak fra Styret i Mental Helse Agder
Tilsette sekretær i 20% stilling

Sak 4.3 Sak fra Styret i Mental Helse Agder
Samarbeidet med ROM-Agder.

Sak 4.4 Sak fra Styret i Mental Helse Agder
Obligatoriske kurs i MH.

Sak 4.5 Sak fra Styret i Mental Helse Agder
Regnskapsprogram innføres

Sak 4.6 Sak fra Styret i Mental Helse Agder
Medlemsivaretakelse, verving og oppdaterte medlemslister.

Sak 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte

Sak 6: Budsjett for inneværende kalenderår

Sak 7: Valg

Mental Helse Agder

Leder Mental Helse Agder:
Anne Marie Løland Jensen
Tlf. 90 20 40 21
E-post: agder@mentalhelse.no

Postadresse:
Jørgen Moes gate 1
4616 Kristiansand

Filialkontor i Arendal:
Vestregate 2
4836 Arendal

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Leder: Anne Marie Løland Jensen
Nestleder/studieleder: Elisabeth Iren Engeness Lauvrak, studielederagder@mentalhelse.no
Kasserer: Tove Johnsen
Styremedlem: Jan Olaf Narvesen
Styremedlem: Lene Narvesen

1.Vara: Vesla Eftevaag
2.Vara: Asbjørn Eftevaag