15. mar

2019
Mental Helse Vest-Agder

Årsmøte i Mental Helse Vest-Agder

Kl. 18:0020:00 Hotel Dyreparken RICA

Påmelding snarest til Anne Marie L Jensen / tlf. 90204021 / anne.m.l.jensen@gmail.com.

Velkommen!

Sakspapirer:

Mental Helse Vest-Agder

Mental Helse Vest-Agder har 5 lokallag med ca. 300 medlemmer, fra Kristiansand til Flekkefjord.
Mental Helse Vest-Agder er fylkeslaget av Mental Helse, som er en medlemsbasert interesseorganisasjon som jobber for:

  • Økt åpenhet om psykiske lidelser
  • Forebygging av psykiske problemer
  • Et bedre psykisk helsetilbud

Vi er partipolitisk og religiøst nøytrale. Ta gjerne en tur innom ditt lokallags side for informasjon om sosiale aktiviteter du kan delta på, og hva som skjer i ditt lokallag.

Adresse:
Mental Helse Vest-Agder
c/o Wenche Larsen Gundersen
Gonnarshei 2
4517 Mandal

E-post: vestagder@mentalhelse.no
Tlf. 414 45 178

Org. nr.:
985 025 800

Kontonummer:
3000.22.19359

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
Tlf: 940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Wenche Larsen Gundersen
Mobil: 414 45 178
Epost: Imajwl77@gmail.com

Nestleder:
Jorunn Gjersdal
Mobil: 971 76 742
Epost: jorunn.gersdal@hotmail.com

Kasserer/Studieleder:
Anne Marie L. Jensen
Mobil: 902 04 021
Epost: anne.m.l.jensen@gmail.com

Styremedlem:
Helge Sølvberg
Mobil: 950 15 460
Epost: Helge.a.solvberg@gmail.com

Styremedlem:
Vesla Eftevaag
Mobil: 917 29 882
Epost: asbjorn.eftevaag@gmail.com

Styremedlem:
Anita Moland, styremedlem (2år)
Mobil: 413 04 920
Epost: molandanita@gmail.com

Styremedlem:
Tor Jones, styremedlem (2år)
Mobil: 902 78 109
Epost: t-jones@online.no