12. nov

2022
Mental Helse Vestfold og Telemark

Styresamling for gjennomgang av landsmøtepapirer

12. november13. november Hotel Kong Carl, Sandefjord

Vi samles for gjennomgang av landsmøtepapirer

Mental Helse Vestfold og Telemark

Mental Helse Vestfold og Telemark er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 800 medlemmer fordelt på 12 lokallag.

Mental Helse Vestfold og Telemark
Bilet 14
3080 Holmestrand

e-post: vestfoldogtelemark@mentalhelse.no
Tlf: 948 15 411

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen

Nestleder
Gustav Løvenhjelm

Kasserer

Styremedlemmer

Jeanette Grindbakken
Sekretær

Stig Roar Mortensen
Styremedlem

Rune Andersen
Styremedlem

Karin Lise Borea Gabrielsen
Styremedlem

Sonja Stenersen
Styremedlem

Varamedlemmer:

Bente Eng
1. Varamedlem

Nurhalimah Martinsen
2. Varamedlem

Christer Ugelstad
3. Varamedlem

Studieleder:
Gustav Løvenhjelm