18. aug

2020
Mental Helse Vestfold

Årsmøte i Mental Helse Vestfold

Kl. 18:0020:00 Ikke bestemt enda

Dette er en tentativ dato. Vi vet enda ikke om det lar seg gjennomføre.
Informasjon om tid og sted vil bli lagt ut så fort vi ser at det er trygt å gjennomføre årsmøtet.
I mellomtiden vil Mental Helse Vestfold være tilgjengelig for spørsmål på epost vestfold@mentalhelse.no

Vennlig hilsen
Styret MH-VF

All aktivitet i regi av Mental Helse avlyses eller utsettes

Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Mental Helse Vestfold
Bilet 14
3080 Holmestrand

E-post: vestfold@mentalhelse.no
Tlf: 466 39 145

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Fungerende Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 145

Nestleder

Kasserer
Birgitt Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer

Elsa Adler
Tlf: 415 53 177

Hans Einar Eliassen
Tlf: 916 89 718

Arnstein Bugge
Tlf 959 91 227

Varamedlemmer:

Turid Løvendal