18. aug

2020
Mental Helse Vestfold

Årsmøte i Mental Helse Vestfold

Kl. 18:0020:00 Holmestrand Fjordhotell

Velkommen til årsmøte i Vestfold Mental Helse på Holmestrand Fjordhotell.

Vennlig hilsen
Styret MH-VF

Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Mental Helse Vestfold
Bilet 14
3080 Holmestrand

E-post: vestfold@mentalhelse.no
Tlf: 466 39 145

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Fungerende Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 145

Nestleder

Kasserer
Birgitt Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer

Elsa Adler
Tlf: 415 53 177

Hans Einar Eliassen
Tlf: 916 89 718

Arnstein Bugge
Tlf 959 91 227

Varamedlemmer:

Turid Løvendal