21. apr

2021
Mental Helse Vestfold

Årsmøte Mental Helse Vesfold

Kl. 18:0020:00 Thon Hotels Horten

ÅÅRSMØTET ER UTSATT

Styret i Mental Helse Vestfold informerer med dette at årsmøtet er utsatt inntil videre. Dette fordi at alle lokallag skal rekke og ha sine respektive årsmøter først. Vi kommer tilbake med ny dato fortløpende
Med hensyn til smittevern grunnet Covid-19 pandemien så blir det skriftlig påmelding. Se innkallingen

Mvh
Styret i Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold er ett av 15 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Mental Helse Vestfold
Bilet 14
3080 Holmestrand

E-post: vestfold@mentalhelse.no
Tlf: 466 39 145

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Fylkesleder :
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 145

Nestleder
Mona Helén Knudsen
Tlf: 986 95 220

Kasserer
Birgitt Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer

Kristian Kristoffersen
Sekretær
Tlf 981 36 074

Kristine Marie Ganz Flåtten
Studieleder
Tlf: 990 27 997

Varamedlemmer:

Inger Jensen

Kjetil Halvorsen

Hans Einar Eliassen