13. des

2019
Mental Helse Vestfold

Julegilde i Gildehallen på Borre

Kl. 18:0021:30 Midgard vikingesenter

Julegilde for MH Vestfold sine medlemmer.
Oppmøte på Midgard Vikingsenter,
Påmelding gjennom lokallagene.

Mental Helse Vestfold

Mental Helse Vestfold er ett av 18 fylkeslag i Mental Helse. Vi har nesten 400 medlemmer fordelt på 5 lokallag. Vestfold grenser mot Buskerud og Telemark. Utenom Oslo fylke er det Norges minste fylke, beliggende ved Oslofjordens vestside.

Mental Helse Vestfold
Halvdan Svartesgate 17
3186 Horten

E-post: vestf@mentalhelse.no
Tlf: 920 32 288

Org.nr:
989 413 074

Konto nr:
2500 21 34597

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844
E-post: baraas@mentalhelse.no

Fylkesleder:
Mette Gropen Halvorsen
Tlf: 920 32 288

Nestleder
Ellen Bente Holtungen
Tlf: 466 39 145

Kasserer
Birgitte Skoglund
Tlf: 958 40 105

Styremedlemmer

Elsa Adler
Tlf: 415 53 177

Hans Einar Eliassen
Tlf: 916 89 718

Varamedlemmer:

Arnstein Bugge
Turid Løvendal