2. des

2020
Mental Helse Horten

Allsang

Kl. 17:0020:00 Horten aktivitet sentre. Vestre bragt 1

Allsang for alle med Linda Kvam
Her synger vi julesanger
Og blir servert julesuppe

Mental Helse Horten

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Mobiltelefon: 988 60 252

Postadresse:
Mental Helse Horten
Kjettorpveien 72
3180 Nykirke

E-post: horten@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 990 601 887

Bankkontonummer: 2505.01.35988

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Nestleder: Kjetil Halvorsen
Kasserer: Jeanette Ingebredsen
Styremedlem: Odd M Mohrsen
Styremedlem: Hege Jørgensen
Varamedlem: Mette G Halvorsen
Varamedlem: Olav Geir Martinsen
Varamedlem: Eli Brenden
Varamedlem: Marit Brenden