31. mar

2021
Mental Helse Horten

Medlem møte

Kl. 18:0021:00 Horten aktivitet sentre. Vestre bragt 1

Velkommen

Mental Helse Horten

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Mobiltelefon: 988 60 252

Postadresse:
Mental Helse Horten
Kjettorpveien 72
3180 Nykirke

E-post: horten@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 990 601 887

Bankkontonummer: 2505.01.35988

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Nestleder: Kjetil Halvorsen
Kasserer: Jeanette Ingebredsen
Styremedlem: Odd M Mohrsen
Styremedlem: Hege Jørgensen
Varamedlem: Mette G Halvorsen
Varamedlem: Olav Geir Martinsen
Varamedlem: Eli Brenden
Varamedlem: Marit Brenden