8. mai

2021
Mental Helse Horten

Årsmøte i Mental Helse Horten 2021 utsatt til 8 mai.

Kl. 13:0018:00 Aktivitetssenteret, Vestre Braarudsgate 1, 3181 Hotrten

null

Horten

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE, HORTEN 2021
NY TID: LØRDAG 08.05.2021 kl.1500
Lunsj fra kl.1300
NYTT STED: Thon Hotel, Jernbanegata 1,Horten.
Bindende påmelding til Karin Lise Borea Gabrielsen innen 10.04.21.
Avbestillingsgebyr etter 05.05.21 kr: 200.-

Saksliste ved vedtektene § 26.
Sak1: Åpning/konstituering.
Sak2: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak3: Valg av møteleder, sekretær og protokollskrivere.
Sak4: Valg av tellekorps.
Sak5: Årsberetning 2020.
Sak6: Regnskap og revisjonsberetning for 2020.
Sak7: Innkommende saker.
Sak8: Handlingsplan2021.
Sak9: Budsjett 2021.
Sak10: Valg.

Saker som ønsker tas opp på årsmøte må være i styret i hende innen 17.3.2021. E-mail: horten@mentalhelse.no eller via post adresse: Mental Helse Horten c/o Karin Lise Borea Gabrielsen, Kjettorpveien 72, 3180 Nykirke.

Ønsker du papirene til årsmøte tilsendt, kontakt Kjetil Halvorsen tlf: 9203849
e-mail: kjet-hal@online.no eller horten@mentalhelse.no
Corona: Årsmøtet kan bli flyttet eller utsatt så følg med på facebook/internett/hjemmeside. Vi følger coronareglene.
VELKOMMEN
Hilsen
Styre i Mental Helse, Horten
Leder, Karin Lise Borea Gabrielsen
For å ha stemmerett må årsavgift for 2021 være betalt.

Mental Helse Horten

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Mobiltelefon: 988 60 252

Postadresse:
Mental Helse Horten
Kjettorpveien 72
3180 Nykirke

E-post: horten@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 990 601 887

Bankkontonummer: 2505.01.35988

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no

Leder: Kari Lise Borea Gabrielsen
Nestleder: Kjetil Halvorsen
Kasserer: Jeanette Ingebredsen
Styremedlem: Odd M Mohrsen
Styremedlem: Hege Jørgensen
Varamedlem: Mette G Halvorsen
Varamedlem: Olav Geir Martinsen
Varamedlem: Eli Brenden
Varamedlem: Marit Brenden