30. apr

2019
Mental Helse Horten

Årsmøte i Mental Helse Horten 2019

Kl. 18:0021:00 Losen Aktivitetssenter, Vestre Braarudsgate 4, 3186 Horten

På grunn av at Mental Helse har laget nye sider og innkallingen ikke har ligget ute de siste 14 dager må vi begynne med ny innkalling.
Nå vil alle i lokallaget også få innkallingen på e-mail eller pr. brev

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE, HORTEN 2019
TID: TIRSDAG 30.04.2019 kl.1800
STED: LOSEN, Vestre Braarudsgate 4, Horten.

Saksliste ved vedtektene § 26
Sak1: Åpning/konstituering.
Sak2: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak3: Valg av møteleder, sekretær og protokollskrivere.
Sak4: Valg av tellekorps.
Sak5: Årsberetning 2018.
Sak6: Regnskap og revisjonsberetning for 2018.
Sak7: Innkommende saker.
Sak8: Handlingsplan2019.
Sak9: Budsjett 2019.
Sak10: Valg.

Saker som ønsker tas opp på årsmøte må være i styret i hende innen 16. april 2019. Enten på E-mail: horten@mentalhelse.no eller via post adresse : Mental Helse Horten c/o Kjetil Halvorsen, H.Svartesgate 17, 3186 Horten.

De samme adressene skal brukes ved forslag til valgkomiteen.
Ønsker du papirene til årsmøte tilsendt, kontakt Kjetil Halvorsen

VELKOMMEN
Hilsen
Styre i Mental Helse, Horten
Leder, Kjetil Halvorsen

For å ha stemmerett må årsavgift for 2019 være betalt.

Mental Helse Horten

Mental Helse Horten holder til på Losen Dagsenter og har de fleste aktivitetene sine på huset.

Leder
Kjetil Halvorsen

Mob: 920 37 849

E-post: horten@mentalhelse.no

Postadresse:
Vestre Brårudgate 4,
3181 Horten

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844

Leder Kjetil Halvorsen