19. feb

2020
Mental Helse Horten

Årsmøte i Mental Helse Horten 2020

Kl. 18:0021:00 Aktivitetssenteret, Vestre Braarudsgate 1, 3181 Hotrten
Horten

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE, HORTEN 2020
TID: ONSSDAG 19.02.2020 kl.1800
STED: Aktivitetssentret, Vestre Braarudsgate 1, 3181 Horten.

Saksliste ved vedtektene § 26
Sak1: Åpning/konstituering.
Sak2: Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak3: Valg av møteleder, sekretær og protokollskrivere.
Sak4: Valg av tellekorps.
Sak5: Årsberetning 2019.
Sak6: Regnskap og revisjonsberetning for 2019.
Sak7: Innkommende saker.
Sak8: Handlingsplan2020.
Sak9: Budsjett 2020.
Sak10: Valg.

Saker som ønsker tas opp på årsmøte må være i styret i hende innen 4.2.2019. Enten på E-mail: horten@mentalhelse.no eller via post adresse : Mental Helse Horten c/o Kjetil Halvorsen, H.Svartesgate 17, 3186 Horten.

De samme adressene skal brukes ved forslag til valgkomiteen.
Ønsker du papirene til årsmøte tilsendt, kontakt Kjetil Halvorsen

VELKOMMEN
Hilsen
Styre i Mental Helse, Horten
Leder, Karin Lise Borea Gabrielsen

For å ha stemmerett må årsavgift for 2020 være betalt.

Mental Helse Horten

Leder
Karin Lise Borea Gabrielsen

Mob: 988 60 252

E-post: horten@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Horten,
c/o H.Svartesgate 17.
3186 Horten

Organisasjonsrådgiver
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844

Leder Kari Lise Borea Gabrielsen.